porady

Dobrze zredagowany życiorys

Wyszukanie nowego zajęcia najczęściej wymaga trochę wysiłku. Warto tutaj powiększyć swoją szansę przez rzetelne opracowanie dokumentów przesyłanych do pracodawców, gdyż często od paru sekund poświęconych na przeglądnięcie CV zależy zaproszenie na dalsze rozmowy. Żeby nie pogrzebać swoich szans już na samym początku trzeba wysyłane CV prawidłowo zredagować. Dobrze zredagowany życiorys powinien się składać z kilku elementów. Na wstępie przedstawiamy personalne dane. Podajemy tu imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe, takie jak mail i numer telefonu. W sekcji drugiej prezentujemy ukończone szkoły i historię dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Koniecznie trzeba w tym miejscu umieścić informację o zawodowych sukcesach, a także o odbytych szkoleniach i kursach. W części trzeciej należy napisać o swoich dodatkowych kwalifikacjach, takich jak prawo jazdy, znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera. Powinno się również napisać o swoim hobby, ponieważ wielu pracodawców lubi zatrudniać osoby, które posiadają jakieś pasje. Ważne jest, żeby podawane informacje zawarte w CV były prawdziwe, gdyż wszelkie nieścisłości od razu mogą zostać ujawnione, skreślając od razu szanse na dostanie posady.

You may also like...